Malizia - Smaragd 1L

upozornenia: pred použitím si prečítajte etiketu: po každom použití fľašu zatvorte. Po použití si dobre umyte ruky vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte a opláchnite. Ak problém s očami pretrváva, poraďte sa s lekárom. Neprehĺtaj. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal alebo etiketu. Okamžite zavolajte toxikologické centrum. Udržiavať pri teplote medzi 5-25 °C mimo pôsobenia slnečných lúčov.

Chemické zloženie: voda, katiónová povrchovo aktívna látka 5-15%, parfum, butylfenyl methypropional, hexyl cinnamal, linallol, kumarín, alfa-izometyl ionón, citronellol, geraniol, eugenol, limonén, laurylamín Dipropyléndiamín, benzizotiazolón, methylisothiazolón

2,10 €