Tekutý prostriedok na riad- FAIRY 800ml -citrón

Výrobok obsahuje benzisothiazolinone, 5-15%aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktivne látky, parfumy, Phenoxyethanol, citrón. Varovanie : Môže spôsobiť vážne podráždenie oči. Škodlivý pre vodné orgamizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosah detí. Pri zasiahnutí : niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Obsah /nádobu zneškodnite v príslušnom zbernom dvore. 

Vyrobené v EÚ 

2,80 €